Vad är Bearing Fit?

Lagerpassning hänvisar till den radiella eller axiella positioneringen där lagrets och axelns innerdiameter, lagrets ytterdiameter och monteringssäteshålet måste stödjas på ett tillförlitligt och jämnt sätt i hela cirkelriktningen.Generellt sett måste det finnas en ordentlig mängd interferens innan lagerringen kan fixeras i radiell riktning och stödjas adekvat.Om lagerringen inte är ordentligt eller helt fixerad är det lätt att skada lagret och relaterade delar.Dimensionstoleransen för axel och hushål i metrisk serie har standardiserats och kan väljas från ISO-standarder.Passningen mellan lagret och axeln eller huset kan bestämmas genom att välja dimensionstolerans.

Vid val av samarbete bör, förutom att fullt ut överväga olika servicevillkor, även följande viktiga faktorer beaktas:

★ lastens art och storlek (rotationsdifferentiering, lastriktning och lastkaraktär)

★ temperaturfördelning under drift

★ inre spelrum av lagret

★ bearbetningskvalitet, material och väggtjocklek struktur av axel och skal

★ installation och demontering metoder

★ är det nödvändigt att använda den passande ytan för att undvika termisk expansion av axeln


Posttid: 24-2-2022